Odulphuspad


Sponsoren

Ambassadeurs

Mogelijk gemaakt door:


Het St.Odulphuspad is mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van:

Provincie Fryslan, Mienskipsfonds;

Rabobank, Sneek Zuidwest-Friesland, Cooperatiefonds;

Gemeente Sudwest-Fryslan, Kernenfonds;

Gemeente De Fryske Marren, Subsidieregeling LF2018;

Van Heloma Stichting;

Stichting Old Burger Weeshuis Sneek;

Stichting Het Weeshuis Bolsward;

Stichting Sint Anthony Gasthuis Bolsward;

Hendrick Nannes en Catrijn Epesstichting Bolsward.

Dertig ondernemers langs het St.Odulphuspad.