Odulphuspad


Refugio's

Ambassadeurs

Overnachten in 4 historische kerken

Bijzonder is dat je onderweg in 4 historische kerken langs het St.Odulphuspad kunt overnachten (zie ook 'belevings-artikel' onder). Het zijn zogenaamde refugio’s in de kerken van Nijland, Jorwert, Boksum en Blessum. Er kunnen twee tot vier pelgrims overnachten op veldbedden. Er is water en een toilet. Je moet je eigen slaapzak meenemen. Je kunt van de refugio’s gebruik maken op vertoon van een routeboekje van het St.Odulphuspad. In Friesland zijn 19 refugio’s, voor info over alle refugio’s zie: Santiago aan het Wad

In Boksum, Blessum, Jorwerd (Campanarium) en Nijland (Presbyter (bij knooppunt 13)) is er de mogelijkheid om te overnachten in de kerk (Refugio) Voor € 15,- per nacht kunnen wandelaars van het St.Odulphuspad hier overnachten op vertoon van hun routeboekje. Je moet 24 uur tevoren bellen om de beschikbaarheid te checken. Klik voor de adressen (pdf), de huisregels (pdf) en de folder (pdf 6,6 mb). Alle refugio's zijn ieder jaar vanaf 1 april geopend voor de wandelaars!

Contactpersonen:
Jorwert Redbadtsjerke, vier veldbedjes
Mathieu v.d. Boogaard: 0653715308 / 0582519982
Nelleke Rottiné: 0633106640

Boksum St. Margaretakerk, vier veldbedjes
Dina Visser 0645727606

Blessum Mariakerk, twee veldbedjes
Jan Mennema: 0653941793
Jetty v.d. Kamp: 0622194584 / 0582542374

Nijland Nicolaaskerk, twee veldbedjes
Janny van der Molen: 0515569706

<< Naar de beginpagina
<< Naar Campanarium
<< Naar Presbyter