Odulphuspad


Openbaar Vervoer

Ambassadeurs

Openbaar Vervoer

Met de treinverbinding (station) Leeuwarden-Stavoren kun je drie startpunten van verschillende trajecten bereiken t.w.;

Mantgum station (Campanarium: traject 13 Mantgum-Easterlittens)

Sneek station (Refter: traject 12 Sneek-Mantgum)

Hindeloopen station naar Hindeloopen (Via: traject 3 Hindeloopen-Warns)
Zie ook routekaart op Via


Met de treinverbinding (station) Leeuwarden-Stavoren kun je ook nog twee tussen-startpunten bereiken t.w.;

Stavoren station (Via: traject 3 Hindeloopen-Warns)

Workum station (Lux Aeterna: traject 2 Oudega-Hindeloopen) Zie ook routekaart op Lux Aeterna


Met de treinverbinding (station) Leeuwarden-Harlingen kun je nog een tussen-startpunt bereiken t.w.;

Deinum station naar Blessum (Campanarium: traject 13 Mantgum-Easterlittens) Zie ook routekaart op Campanarium

Met de veerbootverbinding door 'Bep Glasius' vanuit Enkhuizen kun je nog een tussen-startpunt bereiken t.w.;

Stavoren Haven (Via: traject 3 Hindeloopen-Warns) Zie ook de informatie op de website van de 'Bep Glasius' Een prachtige boottocht voordat je start met 'Via'