Odulphuspad


Inundatus

Ambassadeurs

Inundatus 9

Actuele Traject-info
Open traject op de app
Lengte Inundatus: 16 km (app). De afstand van het knooppuntennetwerk kan afwijken. Voor de maximale beleving van dit traject adviseren wij je om te wandelen met behulp van de app!
Heb de eerste of tweede druk van het boek en wandel je met behulp van de knooppunten? In Koudum is knooppunt 93 is vervallen. Dit betekent dat je vanaf knooppunt 92, knooppunt 61 moet volgen! Zie onderstaand kaartje voor de actuele knooppunten van Inundatus. De knooppunten van Inundatus zijn als volgt: 92-61-62-20-92.
De route gaat langs de Fluessen, door een stuk weidegebied met hekken en overstappen (app-route) Wij adviseren je, als je met behulp van de knooppunten wandelt, om toch de app-route te wandelen (zie rode stippellijn knooppuntenkaartje onder).
Indien je wandelt voor 1 maart of na 1 juli kun je nog meer genieten door het groene pad te volgen (uitbreiding op de app-route) die je brengt langs de mooiste natuur van Inundatus. Volg in dat geval de groene stippellijn (zie knooppuntenkaartje onder).
Het St.Odulphuspad gaat uit van de mooiste route. Dit betekent in het geval van 'Inundatus' een beperking. De overtocht met de pont bepaalt de toegankelijkheid van dit traject. De pont vaart tussen 1 april - 31 oktober. Je kunt dit traject dus alleen binnen deze periode wandelen (zie voor ponttijden 'Links' onder). Dus plannen!
Algemeen: let verder op toegankelijkheid i.v.m. vogelrustgebieden. Let op de borden. Zoek in dat geval een alternatieve route.

Thema
'Wetterfloed'
Op 3 en 5 februari 1825 troffen ernstige dijkdoorbraken en overstromingen Friesland en met name het Heidenskip. De 'wetterfloed' (watersnoodramp) had een verwoestend effect op de polders rondom het Friese stadje Workum. Het was een ramp van ongekende omvang. Boeren probeerden hun koeien vanuit de polders in veiligheid te brengen. Dit was lastig want de landerijen stonden al voor zestig centimeter onder water. Terwijl men bezig was brak bij de vuurtoren van Workum, het 'Toarntsje', de zeedijk door. Spoedig brak ook de Aldedyk ten zuiden van Workum door waardoor het gebied 2.5 meter onder water kwam te staan. Het leed was niet meer te overzien. Er was een ramp van ongekende omvang ontstaan. Het St.Odulphuspad voert door dit gebied en dit traject heeft daarom de naam 'Inundatus' gekregen. Dit betekent: 'ondergelopen land'.

Verdieping

Bezinning
Het heen en weer
Nooit
krijgt hij
het heen en weer
de baas van 't veer

Hij kent
zijn pont,zijn schip
kortste route van
zijn vaart:

Van wal naar oever
van oever
naar wal, de oversteek
telkenmale weer

Hij kent
de mensen
onderweg
naar werk, huis

de ruis
van het water
van boeg
van 't schuimspoor

Hij gaat door
-het varen nimmer moe-
krijgt blijkbaar nooit
het heen en weer.
Harry C.A. Daudt

'Places of Interest'
In It Heidenskip is in de boerderij van Harry van der Velde en Tryntsje van der Wal aan de Skar 4 (Bed en Breakfast De Wolvetinte, zie onder) een prachtige expositieruimte ingericht: ‘Skerven fan `e Skar’ (zie video onder). Het is een tentoonstelling over de historische vondsten in het gebied en geeft een prachtig beeld en overzicht van de geschiedenis en bewoners van de oude Wolvetinte, o.a. fam. de Wolff. De expositie is vrij toegankelijk (zie knooppuntenkaartje onder, voor museum)! Een 'must' voor de wandelaars van Inundatus (via een 'eigen' pad kun je Inundatus weer oppakken).
Gaastmeer is, naast Heeg en Workum, bekend om haar paling handel. Hier werd veel van de (ook van elders Zuiderzee, Denemarken en Noord-Duitsland) aangevoerde paling bewaard in speciale rechthoekige bakken zogenaamde lêgers of leggers waar water vrijelijk doorheen kon stromen (zie foto onder). Gaastmeer, Heeg en Workum vormden samen de belangrijkste schakels in de palingvisserij en de verkoop. Een groot deel van de vangst werd per palingaak naar Londen vervoerd. Bijzonder is dat daar tot in de jaren dertig van de vorige eeuw vaste gratis ligplaatsen waren. Dat recht was mede inclusief het gratis (!) recht van verkoop op de markt van Billingsgate.
Het recht was wel gebonden omdat er altijd een schip moest liggen, na de verkoop van het allerlaatste schip in 1938 was het dan ook definitief over en uit met dit recht.

Boeken
De Oerpolder: het boerenleven achter de dijken, Hylke Speerstra
Kloosters in Friesland, een inleiding, Erik Betten
Friesland Vandaag, vanuit historisch geografisch perspectief, Hans Koppen

Links
De openingstijden pontje Yntemasleat
De Volkskrant over 'De Oerpolder', passie, doem en ondergang
Over Dood en Leven in een Friese Polder
Over de historie van Gaastmeer
Over de Palinghandel
Over het werk van Harry C.A.Daudt

Foto's en Video's
Inundatus: van Koudum naar Gaastmeer door Berend en Francis Pol

Tentoonstelling 'Skerven fan `e Skar'

Menno Sappe Groot Ambassadeur van Waterland van Friesland
Bewaarbakken in Gaastmeer
Palingaken in Londen
Knooppuntenkaart Inundatus

Horeca en Overnachting
Eetcafé Spoorzicht
Hoofdstraat 69
8723 BG Koudum

D'Ald Herberch
Munkedyk 46
8611 JR Gaastmeer

Bed en Brochje Aldwar Pleats
Munkedyk 1
8611JP Gaastmeer

Bed en Breakfast Attema-Sate
Yntemapolder 2
8611 JS Gaastmeer

Bed en Breakfast De Wolvetinte
Skar 4
8724 LE It Heidenskip

Stempelposten
Een stempelpost van Inundatus, de pont 'De Oerset' over de Yntemasleat, is komen te vervallen. Voor traject Inundatus kan er in Gaastmeer gestempeld worden bij, camping de Aldwar Pleats, Munkedyk 1, Attema Sate, Yntemapolder 2 en Troefmarkt van Netten, Munkedyk 14 of bij het volgende traject (Aether) in Blauwhuis: camping Afrodite en Bakkerij Popma of bij een van de 'hoofdstempelposten'.

Algemeen: heb je een stempel gemist? Bij de eerstvolgende stempelpost van het volgende traject kun je deze alsnog halen. Daarnaast zijn er vier hoofdstempelposten waar je eventueel alle gemiste traject-stempels kunt halen. Deze bevinden zich in Oudemirdum (Mar&Klif), Sneek (VVV-Fries Scheepvaartmuseum), (VVV-Japicxhus, in Cultuurhistorisch Centrum 'De Tiid') en Wolsum (VVV-info-Kootje bij de Brug).


<< Vorig traject [8 | 10] Volgend traject >>