Odulphuspad


Inundatis

Ambassadeurs

Inundatis 9

Actuele Traject-info
Het St.Odulphuspad gaat uit van de mooiste route. Dat betekent in het geval van 'Inundatus' een beperking. De overtocht met de pont bepaalt de toegankelijkheid van dit traject. De pont vaart tussen 1 april - 1 oktober! Je kunt dit traject alleen binnen deze periode wandelen (zie link onder). Dus plannen! Let verder op toegankelijkheid i.v.m. vogelrustgebieden. Let op de borden. Zoek in dat geval alternatieve route.

Thema

Verdieping

Bezinning
Het heen en weer
Nooit
krijgt hij
het heen en weer
de baas van 't veer

Hij kent
zijn pont,zijn schip
kortste route van
zijn vaart:

Van wal naar oever
van oever
naar wal, de oversteek
telkenmale weer

Hij kent
de mensen
onderweg
naar werk, huis

de ruis
van het water
van boeg
van 't schuimspoor

Hij gaat door
-het varen nimmer moe-
krijgt blijkbaar nooit
het heen en weer.

Harry C.A. Daudt

'Places of Interest'

Boeken
De Oerpolder: het boerenleven achter de dijken, Hylke Speerstra
Kloosters in Friesland, een inleiding, Erik Betten
Friesland Vandaag, vanuit historisch geografisch perspectief, Hans Koppen

Links
De openingstijden pontje Yntemasleat
De Volkskrant over 'De Oerpolder', passie, doem en ondergang
Over Dood en Leven in een Friese Polder
Over het werk van Harry C.A.Daudt

Foto's en Video's
Inundatis: van Koudum naar Gaastmeer door Berend en Francis Pol

Menno Sappe Groot Ambassadeur van Waterland van Friesland

Horeca en Overnachting
Bed en Brochje Aldwar Pleats
Munkedyk 1
8611JP Gaastmeer

Stempelposten
Een stempelpost van Inundatis, de pont 'De Oerset' over de Yntemasleat, is voorlopig komen te vervallen (de pont vaart dus wel tot 1 oktober). Dit komt doordat er een wisseling is van pontwachters en stempelmateriaal. Tot 1 oktober kan er voor Inundatis alleen gestempeld worden bij, camping de Aldwarpleats te Gaastmeer (Inundatis) of camping Afrodite te Blauwhuis (Aether) of bij een van de 'hoofdstempelposten'.

Algemeen: heb je een stempel gemist? Bij de eerstvolgende stempelpost van het volgende traject kun je deze alsnog halen. Daarnaast zijn er drie hoofdstempelposten waar je eventueel alle gemiste traject-stempels kunt halen. Deze bevinden zich in Oudemirdum (Mar&Klif), Sneek (VVV-Fries Scheepvaartmuseum) en in Bolsward (VVV-Japicxhus).!-- jQuery -->