Odulphuspad


Inundatus

Ambassadeurs

Inundatus 9

Actuele Traject-info
Lengte Inundatus: 16 km (app). De afstand van het knooppuntennetwerk kan afwijken. Voor de maximale beleving van dit traject adviseren wij je om te wandelen met behulp van de app!
De route gaat langs de Morra, door een stuk weidegebied met hekken en overstappen. Indien u wandelt voor 15 juni kunt u lang gras aantreffen (15 juni regeling). Volg in dat geval de 'sporen' door het weiland. Wandelen toegestaan! Genieten van dit lange gras! Het St.Odulphuspad gaat uit van de mooiste route. Dit betekent in het geval van 'Inundatus' een beperking. De overtocht met de pont bepaalt de toegankelijkheid van dit traject. De pont vaart tussen 1 april - 31 oktober. Je kunt dit traject dus alleen binnen deze periode wandelen (zie voor ponttijden 'Links' onder). Dus plannen!
Algemeen: let verder op toegankelijkheid i.v.m. vogelrustgebieden. Let op de borden. Zoek in dat geval een alternatieve route.

Thema
'Wetterfloed'
Op 3 en 5 februari 1825 troffen ernstige dijkdoorbraken en overstromingen Friesland en met name het Heidenskip. De 'wetterfloed' (watersnoodramp) had een verwoestend effect op de polders rondom het Friese stadje Workum. Het was een ramp van ongekende omvang. Boeren probeerden hun koeien vanuit de polders in veiligheid te brengen. Dit was lastig want de landerijen stonden al voor zestig centimeter onder water. Terwijl men bezig was brak bij de vuurtoren van Workum, het 'Toarntsje', de zeedijk door. Spoedig brak ook de Aldedyk ten zuiden van Workum door waardoor het gebied 2.5 meter onder water kwam te staan. Het leed was niet meer te overzien. Er was een ramp van ongekende omvang ontstaan. Het St.Odulphuspad voert door dit gebied en dit traject heeft daarom de naam 'Inundatus' gekregen. Dit betekent: 'ondergelopen land'.

Verdieping

Bezinning
Het heen en weer
Nooit
krijgt hij
het heen en weer
de baas van 't veer

Hij kent
zijn pont,zijn schip
kortste route van
zijn vaart:

Van wal naar oever
van oever
naar wal, de oversteek
telkenmale weer

Hij kent
de mensen
onderweg
naar werk, huis

de ruis
van het water
van boeg
van 't schuimspoor

Hij gaat door
-het varen nimmer moe-
krijgt blijkbaar nooit
het heen en weer.
Harry C.A. Daudt

'Places of Interest'

Boeken
De Oerpolder: het boerenleven achter de dijken, Hylke Speerstra
Kloosters in Friesland, een inleiding, Erik Betten
Friesland Vandaag, vanuit historisch geografisch perspectief, Hans Koppen

Links
De openingstijden pontje Yntemasleat
De Volkskrant over 'De Oerpolder', passie, doem en ondergang
Over Dood en Leven in een Friese Polder
Over het werk van Harry C.A.Daudt

Foto's en Video's
Inundatis: van Koudum naar Gaastmeer door Berend en Francis Pol

Menno Sappe Groot Ambassadeur van Waterland van Friesland

Horeca en Overnachting
Bed en Brochje Aldwar Pleats
Munkedyk 1
8611JP Gaastmeer

Bed en Breakfast Attema-Sate
Yntemapolder 2
8611 JS Gaastmeer

Stempelposten
Een stempelpost van Inundatus, de pont 'De Oerset' over de Yntemasleat, is komen te vervallen. Voor traject Inundatis kan er in Gaastmeer gestempeld worden bij, camping de Aldwar Pleats, Munkedyk 1, Attema Sate, Yntemapolder 2 en Troefmarkt van Netten, Munkedyk 14 of bij het volgende traject (Aether) in Blauwhuis: camping Afrodite en Bakkerij Popma of bij een van de 'hoofdstempelposten'.

Algemeen: heb je een stempel gemist? Bij de eerstvolgende stempelpost van het volgende traject kun je deze alsnog halen. Daarnaast zijn er vier hoofdstempelposten waar je eventueel alle gemiste traject-stempels kunt halen. Deze bevinden zich in Oudemirdum (Mar&Klif), Sneek (VVV-Fries Scheepvaartmuseum), Bolsward (VVV-Japicxhus) en Wolsum (VVV-info-Kootje bij de Brug).


<< Vorig traject [8 | 10] Volgend traject >>