Odulphuspad


Tumulus

Ambassadeurs

Tumulus 8

Actuele Traject-info
Let op toegankelijkheid i.v.m. vogelrustgebieden. Let op de borden. Zoek in dat geval alternatieve route.
Wandel je in de maand juni-juli? De eikenprocessierups is vervelend en actief in die tijd! Tussen Hemelum en Koudum zit nog een speciale soort rups. Dit staat ter plekke op bordjes aangegeven. Even opletten dus!

Thema

Verdieping
12 juni is de feestdag van de Heilige St.Odulphus (775-855). Vanuit Stavoren wordt de St.Odulphusbedevaart al jaren georganiseerd door het Russisch Orthodox Klooster in Hemelum (zie video onderaan). Zoals gebruikelijk varen de bedevaartgangers eerst met de boot vanaf de Oude Sluis naar de plaats waar zich vanaf 1192 tot laat in de 15e eeuw de voormalige St.Odulphusabdij bevond. Hier worden bloemen in het water gelegd ter nagedachtenis aan monniken die hier enkele eeuwen gebeden en geleefd hebben. De voormalige St.Odulphusabdij werd tegen het einde van de 15e eeuw overgeplaatst naar Hemelum, waar de abdij bekend stond als de St.Odulphusabdij van Stavoren te Hemelum. Aangekomen in de haven van Hemelum trekt het gezelschap vervolgens in processie naar het Russisch Orthodox klooster. Daar wordt een dienst gehouden. In de middag begeeft het gezelschap zich te voet in processie naar de Rooms-katholieke St.Odulphuskerk van Bakhuizen. Daar wordt de afsluitende dienst gehouden en het reliek vereerd van de Heilige St.Odulphus, dat in deze kerk wordt bewaard.

Bezinning
Dit pad
is niet
hoe ik het had gedacht
Dit pad is
niet wat ik had verwacht
Het pad van nu heeft
veel gebracht

dichter: onbekend

'Places of Interest'

Boeken
Kloosters in Friesland, een inleiding, Erik Betten
Friesland Vandaag, vanuit historisch geografisch perspectief, Hans Koppen
Zwerven door Gaasterland, Bauke Boersma
In deze gids wordt Gaasterland verkend aan de hand van vier begrippen: verwondering, verandering, geloof en inspiratie.

Links
Brochure van orthodoxe klooster te Hemelum over St.Odulphus (5,7mb)
De nieuwe kloostertuin van Hemelum (Balkster Courant)

Foto's en Video's
Vanaf Rijsterbos naar Hemelum een prachtig, met groen omzoomd, pad langs dassenburchten.

Processie Russisch Orthodox Klooster (dank aan Leeuwarder Courant)
Prachtige uitvoering door Russisch Orthodox koor
Plattegrond project 'Lud' in het Rijsterbos

Horeca en Overnachting
Pannenkoekenrestaurant 'Rijsterbosch' Geschiedenis Pannenkoek
Marderleane 2, 8572 WG Rijs

Hotel Jans
Mientwei 1
8572WB Rijs

Stempelposten
Heb je een stempel gemist? Bij de eerstvolgende stempelpost van het volgende traject kun je deze alsnog halen. Daarnaast zijn er drie hoofdstempelposten waar je eventueel alle gemiste traject-stempels kunt halen. Deze bevinden zich in Oudemirdum (Mar&Klif), Sneek (VVV-Fries Scheepvaartmuseum) en in Bolsward (VVV-Japicxhus).