Odulphuspad


Tumulus

Ambassadeurs

Tumulus 8

Actuele Traject-info
Open traject op de app
Lengte Tumulus: 19 km (app). De afstand van het knooppuntennetwerk kan afwijken. Voor de maximale beleving van dit traject adviseren wij je om te wandelen met behulp van de app!
Heb je de eerste druk of tweede druk van het boek en loop je met behulp van de knooppunten? Tussen knooppunt 83 en 80 en 80 en 70, ter hoogte van Rijs, zijn respectievelijk de knooppunten 56 en 58 toegevoegd. Dit betekent dat je vanaf knooppunt 83, knooppunt 56 moet volgen en vanaf knooppunt 80, knooppunt 58. De knooppunten voor Tumulus zijn als volgt: 90-91-94-84-81-82-83-56-80-58-70-72-74-73-40-41-60-63-62-11-95-96-91-92. Zie ook kaartje onder!
Het dorp Bakhuizen heeft u ook bezocht met traject 4- Promontorium. U kunt daarom overwegen vanaf knooppunt 40 de rode approute in het boekje te volgen. Dit wijst zich zelf! Een prachtig deel van de route!
Let op toegankelijkheid i.v.m. vogelrustgebieden. Let op de borden. Zoek in dat geval alternatieve route.
Wandel je in de maand juni-juli? De eikenprocessierups is vervelend en actief in die tijd! Tussen Hemelum en Koudum zit nog een speciale soort rups. Dit staat ter plekke op bordjes aangegeven. Even opletten dus!

Thema
In Zuidwest-Friesland zijn de zandgronden van Gaasterland het oudst. Zij zijn ontstaan tijdens de twee laatste ijstijden, Tijdens het Saalien (die tot plm 130.000 jaar geleden duurde) breidden ijskappen vanuit Scandinavie zich uit over een groot deel van Nederland. Gletsjers schuurden als bulldozers brede, diepe dalen uit, zoals het gebied waar nu de meren Heegermeer, Fluessen en Morra liggen. Bij Gaasterland stuwde de ijskap zand, leem en keien op tot hoge bulten van keileem. Deze heuvels gaven de naam aan dit traject: Tumulus!

Verdieping
12 juni is de feestdag van de Heilige St.Odulphus (775-855). Vanuit Stavoren wordt de St.Odulphusbedevaart al jaren georganiseerd door het Russisch Orthodox Klooster in Hemelum (zie video onderaan). Zoals gebruikelijk varen de bedevaartgangers eerst met de boot vanaf de Oude Sluis naar de plaats waar zich vanaf 1192 tot laat in de 15e eeuw de voormalige St.Odulphusabdij bevond. Hier worden bloemen in het water gelegd ter nagedachtenis aan monniken die hier enkele eeuwen gebeden en geleefd hebben. De voormalige St.Odulphusabdij werd tegen het einde van de 15e eeuw overgeplaatst naar Hemelum, waar de abdij bekend stond als de St.Odulphusabdij van Stavoren te Hemelum. Aangekomen in de haven van Hemelum trekt het gezelschap vervolgens in processie naar het Russisch Orthodox klooster. Daar wordt een dienst gehouden. In de middag begeeft het gezelschap zich te voet in processie naar de Rooms-katholieke St.Odulphuskerk van Bakhuizen. Daar wordt de afsluitende dienst gehouden en het reliek vereerd van de Heilige St.Odulphus, dat in deze kerk wordt bewaard.

Bezinning
Dit Pad
is niet
hoe ik het had gedacht
Dit pad is
niet wat ik had verwacht
Het pad van nu heeft
veel gebracht
Dichter: onbekend

Bij Tumulus
De waarde van ons leven wordt niet bepaald
door de hoogte tot waar het opklimt,
maar door de diepte tot waar het doordringt.
Paul van den Bergh 'uit: Stil zijn is ontmoeten'

'Places of Interest'
Je komt langs het bijzondere monument opgericht ter nagedachtenis aan twee slachtoffers van de tweede wereldoorlog (zie foto's). In de app tref je hierover meer informatie aan!

Boeken
Kloosters in Friesland, een inleiding, Erik Betten
Friesland Vandaag, vanuit historisch geografisch perspectief, Hans Koppen
Zwerven door Gaasterland, Bauke Boersma
In deze gids wordt Gaasterland verkend aan de hand van vier begrippen: verwondering, verandering, geloof en inspiratie.

Links
Brochure van orthodoxe klooster te Hemelum over St.Odulphus (5,7mb)
De nieuwe kloostertuin van Hemelum (Balkster Courant)

Foto's en Video's
Monument Wilbers en Wissink


Vanaf Rijsterbos naar Hemelum een prachtig, met groen omzoomd, pad langs dassenburchten.

Processie Russisch Orthodox Klooster (geupload door Odulphuspad)
Prachtige uitvoering door Russisch Orthodox koor
Informatie over de Kloostertuin van Hemelum (Omrop Fryslan)
Knooppuntenkaart Tumulus

Horeca en Overnachting
Pannenkoekenrestaurant 'Rijsterbosch'
Geschiedenis Pannenkoek
Marderleane 2, 8572 WG Rijs

Hotel Jans
Mientwei 1
8572WB Rijs

Theetuin - Atelier de Maren 5
8584 VN Hemelum
Open mei-sept za en zo 11.00 - 17.00 uur (bij mooi weer)

Theetuin Heerlijk Hemelum
De Maren 15
8584VN Hemelum
Open zo 09.30 - 16.30 uur

Ut Atelier (Lunch en Diner)
Hoofdstraat 24
8723BH Koudum

Eetcafé Spoorzicht
Hoofdstraat 69
8723 BG Koudum

Russisch Orthodox Klooster v/d Heilige Nicolaas
Burren 16
Hemelum

B&B Boerderij Madelief
Poel 2
8723BX Koudum
Geschikt als B&B voor meerdere trajecten (bij gebruik OV lijn 44)

Bed en Breakfast De Wolvetinte
Skar 4
8724 LE It Heidenskip

Klik hier voor 100 overnachtings-
adressen langs de St.Odulphusroute

Stempelposten
Er is een stempelpost toegevoegd voor traject Tumulus. Het betreft b&b boerderij Madelief, Poel 2 8723BX in Koudum. Heb je een stempel gemist? Bij de eerstvolgende stempelpost van het volgende traject kun je deze alsnog halen. Daarnaast zijn er vier hoofdstempelposten waar je eventueel alle gemiste traject-stempels kunt halen. Deze bevinden zich in: Oudemirdum (Mar&Klif), Balk VVV-'t Buterhus, Sneek (VVV-Fries Scheepvaartmuseum), Bolsward (VVV-Japicxhus, in Cultuurhistorisch Centrum 'De Tiid').


<< Vorig traject [7 | 9] Volgend traject >>