Odulphuspad


Bellum

Ambassadeurs

Bellum 5

Actuele Traject-info
Let op toegankelijkheid i.v.m. vogelrustgebieden. Let op de borden. Zoek in dat geval alternatieve route.

Thema
Het thema van de route is 'oorlog' (Bellum). De tocht gaat van Oudemirdum naar Wyckel. De route gaat langs plaatsen die een rol hebben gespeeld in de tweede wereldoorlog.

Verdieping
Je wandelt in de stilte van het bos en je komt langs 'Kippenburg' hier waren Duitsers gehuisvest die belast waren met de lanceringen van de V2 in het Rijsterbos die op Engeland werden afgevuurd (zie links en video). Je komt langs oorlogsgraven in Nijemirdum. Je treft hier ook Islamitische graven aan van Molukkers die op de Wyldemerk waren gehuisvest. In traject 7 'Refugium' tref je hierover meer informatie aan. Je komt langs bijzondere monumenten opgericht ter nagedachtenis aan slachtoffers van de tweede wereldoorlog (zie foto's). Bij Sondel komt je langs restanten van de radarposten van Eisbar. Lees de bijzondere verhalen (zie links).

Bezinning
Gedicht
Als de vrede komt is de oorlog voorbij
Maar als je vrede met de oorlog hebt, is het einde nabij!

'Places of Interest'
De geschiedenis, natuur en cultuurhistorie van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslan ontdek je bij Bezoekerscentrum Mar & Klif. Langs de kust van de Zuiderzee zijn heel wat oorlogen uitgevochten. Bijzonder is dat het Rijsterbos in de Tweede Wereldoorlog de lanceerplek van V2-raketten was. Bij Mar en Klif is een documentaire en een prachtige maquette te zien.

Boeken
Kloosters in Friesland, een inleiding, Erik Betten
Friesland Vandaag, vanuit historisch geografisch perspectief, Hans Koppen
Zwerven door Gaasterland, Bauke Boersma
In deze gids wordt Gaasterland verkend aan de hand van vier begrippen: verwondering, verandering, geloof en inspiratie.

Links
Het ging ook vaak mis met lanceringen V2
Begrafenis Engelse Vliegers te Nijemirdum.
Op de begraafplaats te Nijemirdum treft je ook Islamitische graven aan.
De nacht van de verschrikking.
Na de Bremer wildernis passeert u de restanten van radarstation Eisbar.

Foto's en Video's
Video over de V2 Van Penemunde - London
Monument Wilbers en Wissink


Horeca en Overnachting
Hotel Landgoed Welgelegen
Welgelegen 15
8571RG Harich

Stempelposten
Heb je een stempel gemist? Bij de eerstvolgende stempelpost van het volgende traject kun je deze alsnog halen. Daarnaast zijn er drie hoofdstempelposten waar je eventueel alle gemiste traject-stempels kunt halen. Deze bevinden zich in Oudemirdum (Mar&Klif), Sneek (VVV-Fries Scheepvaartmuseum) en in Bolsward (VVV-Japicxhus).