Odulphuspad


Bellum

Ambassadeurs

Bellum 5

Actuele Traject-info
Let op toegankelijkheid i.v.m. vogelrustgebieden. Let op de borden. Zoek in dat geval alternatieve route.

Thema
Het thema van de route is 'oorlog' (Bellum). De tocht gaat van Oudemirdum naar Wyckel. De route gaat langs plaatsen die een rol hebben gespeeld in de tweede wereldoorlog.

Verdieping
Het geloof biedt aan veel mensen houvast maar is helaas in de meeste gevallen ook de oorzaak van een oorlog ('Verdieping' wordt nog aan gewerkt).

Bezinning
Kort Gedicht
Vrede komt, oorlog voorbij
Vrede met oorlog, het eind nabij!

'Places of Interest'
Plekken om even bij stil te staan
Je wandelt in de stilte van het bos en je komt langs 'Kippenburg' hier waren Duitsers gehuisvest die belast waren met de lanceringen van de V2 in het Rijsterbos die op Engeland werden afgevuurd (zie links en video onderaan). Je komt langs oorlogsgraven in Nijemirdum. Je treft hier ook Islamitische graven aan van Molukkers die op de Wyldemerk waren gehuisvest. In traject 7 'Refugium' tref je hierover meer informatie aan. Je komt langs bijzondere monumenten opgericht ter nagedachtenis aan slachtoffers van de tweede wereldoorlog (zie foto's). Bij Sondel komt je langs restanten van de radarposten van Eisbar. Lees de bijzondere verhalen (zie links).
Bezoekerscentrum Mar & Klif
De geschiedenis, natuur en cultuurhistorie van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslan ontdek je bij Bezoekerscentrum Mar & Klif. Langs de kust van de Zuiderzee zijn heel wat oorlogen uitgevochten. Bijzonder is dat het Rijsterbos in de Tweede Wereldoorlog de lanceerplek van V2-raketten was. Bij Mar en Klif is een documentaire en een prachtige maquette te zien. Er zijn verder bij Mar & Klif wisselende tentoonstellingen te zien.

Boeken
Kloosters in Friesland, een inleiding, Erik Betten
Friesland Vandaag, vanuit historisch geografisch perspectief, Hans Koppen
Zwerven door Gaasterland, Bauke Boersma
In deze gids wordt Gaasterland verkend aan de hand van vier begrippen: verwondering, verandering, geloof en inspiratie.

Links
Het ging ook vaak mis met lanceringen V2
Begrafenis Engelse Vliegers te Nijemirdum.
Op de begraafplaats te Nijemirdum treft je ook Islamitische graven aan.
De nacht van de verschrikking.
Na de Bremer wildernis passeert u de restanten van radarstation Eisbar.

Foto's en Video's
Video over de V2 Van Penemunde - London
Monument Wilbers en Wissink


Horeca en Overnachting
Hotel Landgoed Welgelegen
Welgelegen 15
8571RG Harich

Stempelposten
Heb je een stempel gemist? Bij de eerstvolgende stempelpost van het volgende traject kun je deze alsnog halen. Daarnaast zijn er drie hoofdstempelposten waar je eventueel alle gemiste traject-stempels kunt halen. Deze bevinden zich in Oudemirdum (Mar&Klif), Sneek (VVV-Fries Scheepvaartmuseum) en in Bolsward (VVV-Japicxhus).


<< Vorig traject [4 | 6] Volgend traject >>