Odulphuspad


Promontorium

Ambassadeurs

Promontorium 4

Actuele Traject-info
Let op toegankelijkheid i.v.m. vogelrustgebieden. Let op de borden. Zoek in dat geval alternatieve route.

Thema
Promontorium betekent zoveel als 'kaap' of 'over uitstekend land'. De naam verwijst naar het Oudemirdumer Klif, Mirnser Klif en het Rode Klif (zie foto onder) en de in de laatste ijstijd opgeduwde ruggen die bestaat uit een mengsel van keien, grind, zand en leem. De kliffen dienden als natuurlijke zeewering tegen het water van de Zuiderzee, en nu nog steeds voor het IJsselmeer. De gemiddelde hoogte is 2,50 meter boven NAP.

Verdieping

Bezinning

'Places of Interest'
Op de rand van het Jolderenbos staat een uitkijktoren (zie foto onder). Over heel Nederland werden in de jaren vijftig deze betonnen uitkijktorens van het Korps Luchtwachtdienst (KLD) gebouwd, bedoeld om laagvliegende vliegtuigen waar te nemen. De torens werden volgens een standaard ontwerp gebouwd op plaatsen waar geen bestaand hoog gebouw beschikbaar was. In totaal zijn er 138 luchtwachttorens gebouwd, verreweg de meeste waren betonnen raatbouwtorens zoals deze. Nadat het KLD werd opgeheven werden de meeste torens wegens overbodigheid gesloopt. Ook in Friesland stonden er een aantal, maar alleen de toren van Oudemirdum is bewaard gebleven (zie foto onder).

In Laaxum komt u langs het kleinste haventje van Nederland. Een leuke plek om even halt te houden voor een drankje en/of een vers visje? In de video hieronder vertelt Wibo van de Linden over dit mooie haventje.

Boeken
Kloosters in Friesland, een inleiding, Erik Betten
Friesland Vandaag, vanuit historisch geografisch perspectief, Hans Koppen
Zwerven door Gaasterland, Bauke Boersma
In deze gids wordt Gaasterland verkend aan de hand van vier begrippen: verwondering, verandering, geloof en inspiratie.

Links
Extra info Odulphus en Stavoren in Silehammer (pdf 9,7mb)-->

Foto's en Video's
Het haventje van Laaxum.

Luchtwachttoren bij Oudemirdum.
Het Reade Klif vanaf een strekdam. Foto Jan Tijsma
Plattegrond project 'Lud' in het Rijsterbos

Horeca en Overnachting
In de supermarkt te Bakhuizen is een koffiehoek aanwezig.Een mooie rustplek als u nog even een boodschap moet doen.

Camping Sudermeer
Middelweg 3
8715ET Stavoren

Bed & Breakfast de Pastory
Mennistepaed 1
8721GB Warns

Stempelposten
Heb je een stempel gemist? Bij de eerstvolgende stempelpost van het volgende traject kun je deze alsnog halen. Daarnaast zijn er drie hoofdstempelposten waar je eventueel alle gemiste traject-stempels kunt halen. Deze bevinden zich in Oudemirdum (Mar&Klif), Sneek (VVV-Fries Scheepvaartmuseum) en in Bolsward (VVV-Japicxhus).