Odulphuspad


Promontorium

Ambassadeurs

Promontorium 4

Actuele Traject-info
Open traject op de app
Lengte Promontorium: 20 km (app). De afstand van het knooppuntennetwerk kan afwijken. Voor de maximale beleving van dit traject adviseren wij je om te wandelen met behulp van de app!
Heb je de eerste druk of tweede druk van het boek en loop je de knooppunten? Deze zijn voor Promontorium positief gewijzigd met nog meer kwaliteit voor het Odulphuspad. Tussen de knooppunten 70 en 80 is knooppunt 58 tussengevoegd en tussen knooppunt 80 en 83 is knooppunt 56 tussengevoegd. Dit betekent dat je vanaf knoopunt 70, knooppunt 58 moet volgen en vanaf knooppunt 80 knooppunt 56. De knooppunten van Promontorium zijn: 52-51-50-80-90-60-41-74-72-71-70-58-80-56-83-82-97-94-84-81-94-91-90 (zie ook kaartje hieronder).
Het is mogelijk om via een korte alternatieve route het gedenkmonument van de Friezen te bezoeken met de tekst 'Leaver dea as slaef' (zie foto onderaan). Je wandelt dan vanaf knooppunt 50 via knooppunt 70 naar knooppunt 80 (zie groene route op kaartje onderaan).
Let op toegankelijkheid i.v.m. vogelrustgebieden. Let op de borden. Zoek in dat geval alternatieve route.

Thema
Promontorium betekent zoveel als 'kaap' of 'over uitstekend land'. De naam verwijst naar het Oudemirdumer Klif, Mirnser Klif en het Rode Klif (zie foto onder) en de in de laatste ijstijd opgeduwde ruggen die bestaat uit een mengsel van keien, grind, zand en leem. De kliffen dienden als natuurlijke zeewering tegen het water van de Zuiderzee, en nu nog steeds voor het IJsselmeer. De gemiddelde hoogte is 2,50 meter boven NAP.

Verdieping

Bezinning
Voetpaden
'De voetpaden, de breede zandsporen, ook de ongebaande wildernissen trekken hem aan. Wat schaadt het, of hij eens dwaalt! Wat deert het hem, of hij wat tijd verliest! Dat is geen verlies, dat is winst van genot!'
Jacobus Craandijk in: 'Wandelingen door Nederland met pen en potlood'

De St.Odulphuskerk
In Bakhuizen staat de mooie St.Odulphuskerk. De kerk in Bakhuizen is open tussen 10-17 uur (via de zijdeur) waardoor je vanuit het tweede portaal binnen de kerk kunt bekijken. Eventueel kun je hier ook een kaarsje aansteken. Er staan een paar stoelen om even te genieten van de fraaie kerk en de stilte. Kortom een mooi geniet- bezinningsmoment.

tusken himel en ierde
reade rotsen
Anno Domini erflik boerelan
sjoch!
tusken blau en grien
fersliten iistiden
Fryslans memmeboarst
achter de streek
fier fier de seilen
tusken himel en ierde
yn 'e azem fan 't wetter
it alde laach
Frysk en frij
hark!
yn 'e ivige wyn
skiednis en takomst
Vertaal
Gevonden op Literatuurplein

'Places of Interest'
Laaxum
In Laaxum komt u langs het kleinste haventje van Nederland. Een leuke plek om even halt te houden voor een drankje en/of een vers visje? In de video hieronder vertelt Wibo van de Linden over dit mooie haventje.
Oudemirdum
Op de rand van het Jolderenbos (Oudemirdum) staat een uitkijktoren (zie foto onder). Over heel Nederland werden in de jaren vijftig deze betonnen uitkijktorens van het Korps Luchtwachtdienst (KLD) gebouwd, bedoeld om laagvliegende vliegtuigen waar te nemen. De torens werden volgens een standaard ontwerp gebouwd op plaatsen waar geen bestaand hoog gebouw beschikbaar was. In totaal zijn er 138 luchtwachttorens gebouwd, verreweg de meeste waren betonnen raatbouwtorens zoals deze. Nadat het KLD werd opgeheven werden de meeste torens wegens overbodigheid gesloopt. Ook in Friesland stonden er een aantal, maar alleen de toren van Oudemirdum is bewaard gebleven (zie foto onder).

Boeken
Kloosters in Friesland, een inleiding, Erik Betten
Friesland Vandaag, vanuit historisch geografisch perspectief, Hans Koppen
Zwerven door Gaasterland, Bauke Boersma
In deze gids wordt Gaasterland verkend aan de hand van vier begrippen: verwondering, verandering, geloof en inspiratie.

Links
Extra info Odulphus en Stavoren in Silehammer (pdf 9,7mb)
Historische informatie over het haventje van Laaxum

Foto's en Video's
Het haventje van Laaxum.

Luchtwachttoren bij Oudemirdum.
Het Reade Klif vanaf een strekdam. Foto Jan Tijsma
Monument 'Leaver Dea as Slaef'
Knooppuntenkaart Promontorium

Horeca en Overnachting
Aanwezig in Bakhuizen:
Supermarkt met koffiehoek (rustplek bij doen van boodschappen)
'De Echte Bakker' (t/o supermarkt)

Pannenkoekenrestaurant 'Rijsterbosch'
Geschiedenis Pannenkoek
Marderleane 2, 8572 WG Rijs

Camping Sudermeer
Middelweg 3
8715ET Stavoren

Bed & Breakfast de Pastory
Mennistepaed 1
8721GB Warns

Stempelposten
Heb je een stempel gemist? Bij de eerstvolgende stempelpost van het volgende traject kun je deze alsnog halen. Daarnaast zijn er vier hoofdstempelposten waar je eventueel alle gemiste traject-stempels kunt halen. Deze bevinden zich in Oudemirdum (Mar&Klif), Sneek (VVV-Fries Scheepvaartmuseum), Bolsward (VVV-Japicxhus, in Cultuurhistorisch Centrum 'De Tiid') en Wolsum (VVV-info-Kootje bij de Brug).


<< Vorig traject [3 | 5] Volgend traject >>