Odulphuspad


Presbyter

Ambassadeurs

Presbyter 15

Actuele Traject-info
Let op toegankelijkheid i.v.m. vogelrustgebieden. Let op de borden. Zoek in dat geval alternatieve route.

Thema
Dit laatste traject van het St.Odulphuspad heeft de titel 'Presbyter' meegekregen. Het is het Griekse woord voor Ouderling of volleerd priester en in veel religies de tussenpersoon tussen de God(en) en de gelovigen. Odulphus had als novice (nieuweling; de titel van het eerste traject) zijn proefjaar in een klooster volbracht en wilde kloosterling worden. Zijn ouders verzetten zich tegen dat laatste. Hij volgde de priesteropleiding in Oirschot en werd volleerd priester (presbyter). Op dringend verzoek van zijn ouders bleef hij daarna nog enige tijd in Oischot. Hij maakte daarbij deel uit van het college van priesters dat de zielzorg in Oirschot en de verre omgeving waarnam.

Verdieping

Bezinning
Wellicht heb je bij de start van 'Novice' in Bolsward een kaarsje laten branden voor jouw dierbaren? Of gewoon voor jezelf? Want houden van 'mij' is de basis voor alle 'houden van' (zie video onderaan). Als je het St.Odulphuspad na 'Presbyter' verlaat, kun je ook nog een kaarsje branden voor jezelf of een ander. Misschien voor alle andere wandelaars van het St.Odulphuspad? Jouw pad, stap voor stap!

'Places of Interest'

Boeken
Kloosters in Friesland, een inleiding, Erik Betten
Friesland Vandaag, vanuit historisch geografisch perspectief, Hans Koppen

Links
Deze link verwijst naar een artikel uit het Friesch Dagblad over een belangrijk deel van de gewelddadige geschiedenis van Klooster Bloemkamp
(Pdf 40kb))

Foto's en Video's
De Laatse Abt van Oldeclooster ligt begraven in Hidaard
Hartwerd van prehistorie tot heden:

Horeca en Overnachting
Restaurant Noflik Easterein
Sibadawei 2
8734HE Easterein

Bed & Breakfast Elfstedenstate
Van Eijsingaleane 7
8734GC Easterein

Camping de Finne
Sanleansterdyk 6
8736JB Reahus

Hotel de Wijnberg
Marktplein 5
8701KG Bolsward

In Boksum, Blessum, Jorwerd (Campanarium) en Nijland (Presbyter) is er de mogelijkheid om te overnachten in de kerk (Refugio) tegen een gereduceerd tarief. Klik voor de adressen en de huisregels (pdf). De Refugio's zijn opengesteld voor wandelaars van het St.Odulphuspad.

Stempelposten
Heb je een stempel gemist? Bij de eerstvolgende stempelpost van het volgende traject kun je deze alsnog halen. Daarnaast zijn er drie hoofdstempelposten waar je eventueel alle gemiste traject-stempels kunt halen. Deze bevinden zich in Oudemirdum (Mar&Klif), Sneek (VVV-Fries Scheepvaartmuseum) en in Bolsward (VVV-Japicxhus).