Odulphuspad


Presbyter

Ambassadeurs

Presbyter 15

Actuele Traject-info
Open traject op de app
Lengte Presbyter: 18 km (app). De afstand van het knooppuntennetwerk kan afwijken. Voor de maximale beleving van dit traject adviseren wij je om te wandelen met behulp van de app!
Heb je de eerste druk of tweede druk van het boek en loop je de knooppunten? Deze zijn voor Presbyter positief gewijzigd met nog meer kwaliteit voor het Odulphuspad. Het pad is hiervoor deels verlegd. Je volgt nu de volgende knooppunten: 91-92-30-82-81-67-61-98-52-57 (zie ook kaartje hieronder).
De route gaat bij Oldeclooster (tussen knooppunt 81 en 67) door weidegebied. Indien je wandelt voor 15 juni kun je lang gras aantreffen (15 juni regeling). Volg in dat geval de 'sporen' aan de randen van het weiland. Wandelen toegestaan! Genieten van dit lange gras! Er staan soms schapen, het pad kan daardoor mogelijk versperd zijn door een hek of draad! Spring en klim! Vaak staan er ook brandnetels. Voorzichtigheid is dus geboden. Het pad is, hoewel soms moeizaam, wel toegankelijk!
Algemeen: let op toegankelijkheid i.v.m. vogelrustgebieden. Let op de borden. Zoek in dat geval een alternatieve route.

Thema
Dit laatste traject van het St.Odulphuspad heeft de titel 'Presbyter' meegekregen. Het is het Griekse woord voor Ouderling of volleerd priester en in veel religies de tussenpersoon tussen de God(en) en de gelovigen. Odulphus had als novice (nieuweling; de titel van het eerste traject) zijn proefjaar in een klooster volbracht en wilde kloosterling worden. Zijn ouders verzetten zich tegen dat laatste. Hij volgde de priesteropleiding in Oirschot en werd volleerd priester (presbyter). Op dringend verzoek van zijn ouders bleef hij daarna nog enige tijd in Oischot. Hij maakte daarbij deel uit van het college van priesters dat de zielzorg in Oirschot en de verre omgeving waarnam.

Verdieping

Bezinning
Wellicht heb je bij de start van 'Novice' in Bolsward een kaarsje laten branden voor jouw dierbaren? Of gewoon voor jezelf? Want houden van 'mij' is de basis voor alle 'houden van' (zie video onderaan). Als je het St.Odulphuspad na 'Presbyter' verlaat, kun je ook nu nog een kaarsje branden voor jezelf of een ander. Misschien voor alle andere wandelaars van het St.Odulphuspad? Jouw pad, stap voor stap!
Bij Presbyter
Wie afhankelijk is van succes,
kan innerlijk niet groeien.
Paul van den Bergh 'uit: Stil zijn is ontmoeten'

'Places of Interest'
KloosterThabor
Iets ten oosten van het dorp Tirns heeft een klooster gestaan: Thabor, dat aan het begin van de 15e eeuw werd gesticht. Het was een priorij van de augustijner koorheren van de Congregatie van Windesheim. Het klooster was vernoemd naar Worp van Thabor die hier in 1523 prior werd. De monniken van Thabor hebben mede zorg gedragen voor de aanleg van dijken langs de toemalige Middelzee. Bijzonder is een middeleeuws getijdenboek dat is vervaardigd in dit klooster waarin de namen van de opdrachtgevers en makers voorkomen. Een unieke kans deed zich voor dat dit manuscript te koop werd aangeboden en is aangekocht door de Ottema Kingmastichting. Het manuscript wordt bewaard en is tentoongesteld (1987) door de Provinciale Bibliotheek. Als bewijs van erkentelijkheid is er een boekje uitgegeven over dit getijdenboek met een prachtige cover en prachtige foto's (zie link hieronder). De afbeelding op de cover is van Maria met kind. Maria is hier afgebeeld op een wassende maan en met een aurakrans, de z.g. 'Bauwe Engel'. Dergelijke afbeeldingen vonden vaak hun weg naar bijzondere plekken zoals wegkruisen of plekken met een bijzondere religieuse betekenis, zoals bijvoorbeeld plaatsen waar Maria zou zijn verschenen (zie link hieronder naar een leuk artikel).
Tegenwoordig zit op het kloosterterrein een camping en een wijngaard. Een bezoekje meer dan waard. Bij knooppunt 30 sla je linksaf. De 'Thaborhoeve' tref je aan na 0,7 kilometer. (zie ook bij 'Links' hieronder).
Hidaard
De laatse abt van klooster Bloemkamp (Oldeclooster) ligt begraven in de kerk van Hidaard. Dit is op 1 kilometer afstand van onze route (zie video hieronder).
Klooster Bloemkamp
Niets is er meer zichtbaar van het voormalige Cistercienser klooster Bloemkamp ofwel 'Floridus Campus' (zie impressie bij foto en video's), even buiten Hartwerd. Twee boerderijen op de voormalige kloosterterp vormen niet meer dan een vage herinnering aan de plek waar van 1192 tot 1572 dit dochterklooster van de abdij Klaarkamp (Rinsumageest) gevestigd was. Het klooster was kort na de Reformatie het decor van een bloedig drama, dat een honderdtal Friezen het leven kostte (zie link hieronder). De Stichting 'Monumint Aldekleaster' ijvert voor de realisatie van een 'Venster op het Verleden' met de oprichting van een 'belevingspunt Klooster Bloemkamp'. Het doel is om het verhaal van Klooster Bloemkamp te vertellen en de rol te laten zien die het klooster heeft gespeeld in de Friese geschiedenis. Het monument gaat op de historische lokatie een ruimtelijke indruk geven van het indrukwekkende kloostercomplex (zie 'Links' hieronder).
Bolsward
De Franciscuskerk is een bezoek meer dan waard. Hierin kun je Maria van Sevenwouden bewonderen en de bidkapel van Titus Brandsma bekijken. De Kerk is vanaf 1 mei tot 1 oktober geopend vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur.

Boeken
Kloosters in Friesland, een inleiding, Erik Betten
Friesland Vandaag, vanuit historisch geografisch perspectief, Hans Koppen

Links
Deze link verwijst naar het getijdenboek uit klooster Thabor (Pdf 22mb)
Volg deze link naar de Thaborhoeve
Deze link verwijst naar de website over het monument 'Venster op het Verleden'
Informatie over het beeld van Maria van Sevenwouden
Deze link verwijst naar het artikel 'Het 'echte' Friesland is monnikenwerk...' Veel informatie over traject 'Presbyter'met prachtige foto's
Deze link verwijst naar een artikel uit het Friesch Dagblad over een belangrijk deel van de gewelddadige geschiedenis van Klooster Bloemkamp (Pdf 40kb)
Deze link verwijst naar 'Wat te doen bij een Mariaverschijning?' (Pdf 1.6mb)

Foto's en Video's
De Laatse Abt van Oldeclooster ligt begraven in Hidaard
Hartwerd van prehistorie tot heden:


Impressie van Klooster Bloemkamp
Knooppuntenkaart Presbyter

Horeca en Overnachting
Restaurant Noflik Easterein
Sibadawei 2
8734HE Easterein

Het Kleine Paradijs
Meilahuzen 9
8734 GA Easterein (Oosterend)
Mooie, verborgen vakantieplek in Friesland voor rustzoekers, natuurliefhebbers en mensen die houden van authentieke overnachtingsmogelijkheden. Ook arrangementen met het St.Odulphuspad

Camping de Finne
Sanleansterdyk 6
8736JB Reahus

Hotel de Wijnberg
Marktplein 5
8701KG Bolsward

In Boksum, Blessum, Jorwerd (Campanarium) en Nijland (Presbyter) is er de mogelijkheid om te overnachten in de kerk (Refugio) tegen een gereduceerd tarief. De Refugio's zijn mede opengesteld voor wandelaars van het St.Odulphuspad. Klik voor meer informatie..

Stempelposten
In Bolsward is de Wereldwinkel (naast de Broerekerk) toegevoegd als stempelpost voor Presbyter. Heb je een stempel gemist? Bij de eerstvolgende stempelpost van het volgende traject kun je deze alsnog halen. Daarnaast zijn er vier hoofdstempelposten waar je eventueel alle gemiste traject-stempels kunt halen. Deze bevinden zich in Oudemirdum (Mar&Klif), Sneek (VVV-Fries Scheepvaartmuseum), Bolsward (VVV-Japicxhus, in Cultuurhistorisch Centrum 'De Tiid') en Wolsum (VVV-info-Kootje bij de Brug).


<< Vorig traject [14 ]