Odulphuspad


Viridarium

Ambassadeurs

Viridarium 14

Actuele Traject-info
Let op toegankelijkheid i.v.m. vogelrustgebieden. Let op de borden. Zoek in dat geval alternatieve route.

Thema

Verdieping

Bezinning

'Places of Interest'
Het St.Odulphuspad gaat langs/door drie natuurgebieden t.w.: Skrok, Skrins, en de Lionserpolder. Ze liggen verscholen in 'De Greidhoeke', een agrarisch landschap tussen de steden Sneek, Bolsward, Franeker en Leeuwarden. Op en top weidevogelgebieden die Natuurmonumenten koestert. In de visie (zie link onder) geeft Natuurmomenten weer wat zij de komende 18 jaar wil bereiken in en rond deze natuurgebieden.
St.Odulpuspad is voor Eco-bermbeheer en daarmee de aanleg van bijenlinten. Bij de boerderij, vlakbij de kruising Heredyk, kunt u informatie hierover krijgen (zie ook route-foto en link onderaan). De Boerderij kende vroeger 'Zwanenrecht'. Laat u hierover informeren.

Boeken
Kloosters in Friesland, een inleiding, Erik Betten
Friesland Vandaag, vanuit historisch geografisch perspectief, Hans Koppen

Links
Visie van Natuurmonumenten over de natuurgebieden binnen de Greidhoeke (pdf 2.12mb)
Ecologisch bermbeheer en bijenlinten langs het St.Odulphuspad

Foto's en Video's
Friesland Zoemt.....door de Friese Milieufederatie

Horeca en Overnachting
Restaurant Noflik Easterein
Sibadawei 2
8734HE Easterein

Bed & Breakfast Elfstedenstate
Van Eijsingaleane 7
8734GC Easterein

Camping de Finne
Sanleansterdyk 6
8736JB Reahus

Stempelposten
Heb je een stempel gemist? Bij de eerstvolgende stempelpost van het volgende traject kun je deze alsnog halen. Daarnaast zijn er drie hoofdstempelposten waar je eventueel alle gemiste traject-stempels kunt halen. Deze bevinden zich in Oudemirdum (Mar&Klif), Sneek (VVV-Fries Scheepvaartmuseum) en in Bolsward (VVV-Japicxhus).


<< Vorig traject [13 | 15] Volgend traject >>