Odulphuspad


Campanarium

Ambassadeurs

Campanarium 13

Actuele Traject-info
Open traject op de app
Lengte Campanarium: 21 km (app). De afstand van het knooppuntennetwerk kan afwijken. Voor de maximale beleving van dit traject adviseren wij je om te wandelen met behulp van de app!
Heb je de eerste druk of tweede druk van het boek en loop je de knooppunten? Deze zijn voor Campanarium positief gewijzigd met nog meer kwaliteit voor het Odulphuspad. Het pad is hiervoor deels verlegd. Je volgt nu de volgende knooppunten: 87-88-73-43-45-61-60-30 volg eerst 22, sla in Hilaard rechtsaf richting knooppunt 86 (Boksum) volg verder: 85-20-51-78-33-47-75-44 (zie ook kaartje hieronder). Vanaf Fûns worden de routemarkers kort gebruikt als bewegwijzering.
Let op toegankelijkheid i.v.m. vogelrustgebieden. Let op de borden. Zoek in dat geval alternatieve route.
Je kunt 'Campanarium' vanaf station Leeuwarden per trein bereiken. Je stapt bij station Deinum uit. Ter hoogte van Blessum ben je op het traject. Zie kaartjes onderaan!

Thema
Kijk onderweg maar eens goed om je heen. Je ziet namenlijk regelmatig een toren opdoemen in het weidse, Friese Landschap. Dit traject heeft dan ook de toepasselijke titel 'Campanarium' gekregen , wat zoveel betekent als klokkentoren.

Verdieping
Hoe God verdween uit Jorwerd
Het traject gaat door Jorwerd. Geert Mak nam zijn intrek in dit Friese dorp en beschreef de historische omwenteling waarvan pas nu de omvang en de gevolgen zichtbaar worden. Het is het verhaal van de boeren en het geld, van de kleine winkeliers en de oprukkende stad, van de kerktoren die instortte en de import die niet meer groette, van de natuur die terugkeerde en tegelijk verdween. Het is het verhaal van de jaren waarin alles anders werd. Wat is er gebeurd op het platteland toen de machines kwamen, en de subsidies en de banken, en toen de echte boeren langzaam ten onder gingen (zie links en video onder)?
Nijkleaster
Bijzonder! Een vervallen boerderij op een kilometer afstand van Jorwert wordt binnenkort misschien wel opgeknapt tot een nieuw klooster. Oftewel een 'Nij kleaster' op zijn Fries. Met vaste bewoners, kamers voor gasten, een stiltekapel, kloostertuin en -erf. Ook komt er een 'Kleastergang' voor bezinning en verbinding. Zo midden in het Friese landschap is het de ideale locatie voor een klooster. De stilte en landschapsbeleving komen helemaal tot hun recht. Een mooie plek voor een momentje van bezinning, wat aansluit bij het St. Odulphuspad. De boerderij staat trouwens op een plek met een rijke historie. Eeuwen geleden heeft hier al een vrouwenklooster gestaan. Als je vanaf het buurtschap Funs op het eerste wandelbruggetje staat (knooppunt 30), draai je een kwart slag naar rechts. Je ziet de vervallen boerderij.
Koptische kerk te Hilaard
In Hilaard staat aan de Van Aylvaleane 12 een Koptische kerk. Aanvankelijk gebouwd als Gereformeerde Kerk in 1888. Het is een zaalkerk zonder toren. Het gebouw raakte buiten gebruik in 1984. Vanaf 2000 is deze kerk het onderkomen van de Koptisch Orthodoxe Kerk Friesland. Deze gemeente was een dochtergemeente van die van Amsterdam. Maar vanaf 10 oktober 2008 vormt ze een eigen zelfstandige gemeente. In Nederland zijn ongeveer 7000 kopten (orthodoxe christenen, afkomstig uit Egypte). Er zijn Koptisch Orthodoxe kerken te Amsterdam, Assen, Eindhoven, Enschede, ’s-Gravenhage, Hilaard en Utrecht. De koptische paus Tawadros II, de hoogste geestelijk leider van de Koptische Kerk, heeft op maandag 4 mei 2015 de kerk officieel geopend (zie video onder).

Bezinning
De ene voet voor de andere
U haalt mij uit mijn veiligheid,
God, u wilt met mij op weg
naar wie ik ben in uw stoutste dromen.

Ga met mij deze weg naar
echt leven. Zoals u ook gaat
met hen voor wie het thuis
geen leven was en die nu
op de vlucht zijn. Ook zij
verlangen naar niets anders
dan naar echt leven.

Wees met ons allen.
Gedachten & gebeden voor de veertigdagentijd in het voetspoor van Dag Hammarskjold
Gedicht aangetroffen op site 'Nijkleaster'


Bij Campanarium
'Nieuws' is het lawaai van de wereld;
'geen nieuws' de stilte daarna.
Het ene duurt een seconde,
het andere een eeuwigheid.
Paul van den Bergh 'uit: Stil zijn is ontmoeten'

'Places of Interest'
Het dorp Mantgum bestaat uit veel kenmerkende dorpswoningen. De dorpskom van Mantgum is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Mantgum trok veel renteniers. Er staan daarom aardig wat rijksmomenten in het dorp. De renteniers-woningen zijn er in allerlei soorten en maten, alle met ruime tuinen met dikwijls monumentaal geboomte. Zie ook 'links' onder. Je kunt Campanarium uitbreiden met een klein dorpsommetje waarmee je kunt kennismaken met Mantgum (zie kaartje onder).

Het St.Odulphuspad gaat langs/door drie natuurgebieden t.w.: Skrok, Skrins, en de Lionserpolder. Ze liggen verscholen in 'De Greidhoeke', een agrarisch landschap tussen de steden Sneek, Bolsward, Franeker en Leeuwarden. Op en top weidevogelgebieden die Natuurmonumenten koestert. In de visie (zie link onder) geeft Natuurmomenten weer wat zij de komende 18 jaar wil bereiken in en rond deze natuurgebieden.

Boeken
Kloosters in Friesland, een inleiding, Erik Betten
Friesland Vandaag, vanuit historisch geografisch perspectief, Hans Koppen
Hoe God verdween uit Jorwerd, Geert Mak

Links
De rentenierswoning te Mantgum is een voorbeeld van eclectische stijl
Lijst van rijksmonumenten te Mantgum
Wilt u bij 'Nijkleaster een bezinningsmoment bijwonen?
Visie van Natuurmonumenten over de natuurgebieden binnen de Greidhoeke (pdf 2.12mb)

Foto's en Video's
Informatie over 'Nijkleaster' (15 minuten)
Opening Koptische Kerk Hilaard door paus Tawadros II
Klokkenspel Campanarium II
Knooppuntenkaart Campanarium
Dorpsommetje Mantgum
Routekaart vanaf station Deinum

Horeca en Overnachting
Mariakerk Mantgum
Iedere woensdag 10.00-11.30 Koffieochtend
met Maria Cake van bakkerij Syperma Boksum

In Boksum op het terras van bakker Sypersma
kun je terecht voor koffie met 'Boksumerbrok'

Cafe Baard
Dekemawei 9
8834 XA Baard

B&B Lyts Kanaan
Seerp van Galemawei 17
9022 AC Mantgum

In Boksum, Blessum, Jorwerd (Campanarium) en Nijland (Presbyter) is er de mogelijkheid om te overnachten in de kerk (Refugio) tegen een gereduceerd tarief. De Refugio's zijn mede opengesteld voor wandelaars van het St.Odulphuspad. Klik voor meer informatie..

Stempelposten
Heb je een stempel gemist? Bij de eerstvolgende stempelpost van het volgende traject kun je deze alsnog halen. Daarnaast zijn er vier hoofdstempelposten waar je eventueel alle gemiste traject-stempels kunt halen. Deze bevinden zich in Oudemirdum (Mar&Klif), Sneek (VVV-Fries Scheepvaartmuseum), Bolsward (VVV-Japicxhus, in Cultuurhistorisch Centrum 'De Tiid') en Wolsum (VVV-info-Kootje bij de Brug).


<< Vorig traject [12 | 14] Volgend traject >>