Odulphuspad


Campanarium

Ambassadeurs

Campanarium 13

Actuele Traject-info
Lengte Campanarium: 21 km (app). De afstand van het knooppuntennetwerk kan afwijken. Voor de maximale beleving van dit traject adviseren wij je om te wandelen met behulp van de app!
Let op toegankelijkheid i.v.m. vogelrustgebieden. Let op de borden. Zoek in dat geval alternatieve route.
Je kunt 'Campanarium' vanaf station Leeuwarden per trein bereiken. Je stapt bij station Deinum uit. Ter hoogte van Blessum ben je op het traject. Zie route informatie onderaan!

Thema

Verdieping
Hoe God verdween uit Jorwerd
Het traject gaat door Jorwerd. Geert Mak nam zijn intrek in dit Friese dorp en beschreef de historische omwenteling waarvan pas nu de omvang en de gevolgen zichtbaar worden. Het is het verhaal van de boeren en het geld, van de kleine winkeliers en de oprukkende stad, van de kerktoren die instortte en de import die niet meer groette, van de natuur die terugkeerde en tegelijk verdween. Het is het verhaal van de jaren waarin alles anders werd. Wat is er gebeurd op het platteland toen de machines kwamen, en de subsidies en de banken, en toen de echte boeren langzaam ten onder gingen (zie links en video onder)?
Nijkleaster
Bijzonder! Een vervallen boerderij op een kilometer afstand van Jorwert wordt binnenkort misschien wel opgeknapt tot een nieuw klooster. Oftewel een 'Nij kleaster' op zijn Fries. Met vaste bewoners, kamers voor gasten, een stiltekapel, kloostertuin en -erf. Ook komt er een 'Kleastergang' voor bezinning en verbinding. Zo midden in het Friese landschap is het de ideale locatie voor een klooster. De stilte en landschapsbeleving komen helemaal tot hun recht. Een mooie plek voor een momentje van bezinning, wat aansluit bij het St. Odulphuspad. De boerderij staat trouwens op een plek met een rijke historie. Eeuwen geleden heeft hier al een vrouwenklooster gestaan.

Bezinning
De ene voet voor de andere
U haalt mij uit mijn veiligheid,
God, u wilt met mij op weg
naar wie ik ben in uw stoutste dromen.

Ga met mij deze weg naar
echt leven. Zoals u ook gaat
met hen voor wie het thuis
geen leven was en die nu
op de vlucht zijn. Ook zij
verlangen naar niets anders
dan naar echt leven.

Wees met ons allen.
Gedachten & gebeden voor de veertigdagentijd in het voetspoor van Dag Hammarskjold
Gedicht aangetroffen op site 'Nijkleaster'

'Places of Interest'
Het St.Odulphuspad gaat langs/door drie natuurgebieden t.w.: Skrok, Skrins, en de Lionserpolder. Ze liggen verscholen in 'De Greidhoeke', een agrarisch landschap tussen de steden Sneek, Bolsward, Franeker en Leeuwarden. Op en top weidevogelgebieden die Natuurmonumenten koestert. In de visie (zie link onder) geeft Natuurmomenten weer wat zij de komende 18 jaar wil bereiken in en rond deze natuurgebieden.

Boeken
Kloosters in Friesland, een inleiding, Erik Betten
Friesland Vandaag, vanuit historisch geografisch perspectief, Hans Koppen
Hoe God verdween uit Jorwerd, Geert Mak

Links
Wilt u bij 'Nijkleaster een bezinningsmoment bijwonen?
Visie van Natuurmonumenten over de natuurgebieden binnen de Greidhoeke (pdf 2.12mb)

Foto's en Video's
Informatie over 'Nijkleaster' (15 minuten)
Routekaart vanaf station Deinum

Horeca en Overnachting
In Boksum op het terras van bakker Sybesma kun je terecht voor koffie met 'Boksumerbrok'

Cafe Baard
Dekemawei 9
8834 XA Baard

B&B Lyts Kanaan
Seerp van Galemawei 17
9022 AC Mantgum

In Boksum, Blessum, Jorwerd (Campanarium) en Nijland (Presbyter) is er de mogelijkheid om te overnachten in de kerk (Refugio) tegen een gereduceerd tarief. Klik voor de adressen (pdf), de huisregels (pdf) en de folder (pdf). De Refugio's zijn mede opengesteld voor wandelaars van het St.Odulphuspad.

Stempelposten
Heb je een stempel gemist? Bij de eerstvolgende stempelpost van het volgende traject kun je deze alsnog halen. Daarnaast zijn er vier hoofdstempelposten waar je eventueel alle gemiste traject-stempels kunt halen. Deze bevinden zich in Oudemirdum (Mar&Klif), Sneek (VVV-Fries Scheepvaartmuseum), Bolsward (VVV-Japicxhus) en Wolsum (VVV-info-Kootje bij de Brug).


<< Vorig traject [12 | 14] Volgend traject >>