Odulphuspad


Refter

Ambassadeurs

Refter 12

Actuele Traject-info
Open traject op de app
Lengte Refter: 19 km (app). Voor de maximale beleving van dit traject adviseren wij je om te wandelen met behulp van de app!
Er komt een derde gewijzigde druk van het boek. Heb je de eerste druk of tweede druk van het boek en loop je de knooppunten? Deze zijn voor Refter positief gewijzigd met nog meer kwaliteit voor het Odulphuspad. Het pad is hiervoor deels verlegd. Je volgt nu de volgende knooppunten: 41-43-50-20-21-25-24-32-41-46-33-78-17-18-12-70-75-88-87 (zie ook kaartjes hieronder). Let op toegankelijkheid i.v.m. vogelrustgebieden. Let op de borden. Zoek in dat geval alternatieve route.

Thema
Het thema van 'Refter'(klooster-eetzaal) is 'eten en drinken'. De kloosterkeuken gebruikte vroeger eerlijke en verse producten om te koken. Kruiden kwamen uit het eigen 'viridarium'(kloostertuin), fruit van eigen 'hortus' enz.. Eigenlijk was de 'kloosterkeuken' wat wij heden ten dage de 'biologische keuken' noemen, met noodzakelijk veel aandacht voor verse producten. Toentertijd kwam dat uiteraard vanwege het gebrek aan opslagmogelijkheden waardoor 'vers' noodzakelijk was. Maar ook werden overwegend natuurlijke producten gebruikt omdat in die tijd niet anders voorhanden was! Ook werden planten, zoals paddestoelen, direct betrokken uit de vrije natuur om nog diezelfde dag gebruikt te worden voor de gezamenlijke maaltijden van die dag. Een ander voorbeeld hiervan is de Pastinaak, die in het verleden veel als groente werd gebruikt en die door de Romeinse legionairs rijkelijk in de bermen werd gezaaid om voor hun voedselvoorziening voor onderweg dienst te doen. Nog steeds groeit deze plant in de bermen van ons wandeltraject 'Refter'(zie foto onder).
Gelukkig zijn veel kloosterrecepten bewaard gebleven (zie links hieronder).

Verdieping

Bezinning
Cafeetje in Mantgum
Tegen den ochtend verlieten de pelgrims
het café in Mantgum
Enigszins katterig van den drank en nog
beduusd over het verlies van velen guldens
strompelden ze naar het station
Enkele rentenierende boeren en den notaris
lachten hun allerhartelijkst uit, pelgrims
riep er een, zijn immers geen goede kaarters
Een Friese Swalker

'Places of Interest'
In Sneek kom je langs de Algemene Begraafplaats Sneek. Een bijzondere plek boordevol historie (zie links).
In Scharnegoutum kom je langs een bronzen beeld. Dit beeld verwijst naar het vrouwenklooster dat in 1223 werd gesticht in het dichtbij gelegen buurtschap 'Nijkleaster'. Dit klooster heette 'Aula Dei' (Gods Hof) en heeft een belangrijke functie gehad bij de ontwikkeling van deze regio. Halverwege de 20e eeuw zijn er bij opgravingen resten van dit klooster gevonden. Er werd bijvoorbeeld een grote steenoven gevonden voor het bakken van kloostermoppen die werden gebruikt voor de kloosterbouw in Friesland (zie video onder).
De Boazumersyl is een plek boordevol historie. Je kunt deze plek bezoeken en daarbij een 'omweg' maken naar Boazum. Je gaat daarbij een groot gedeelte over de mooie oude Slachtedijk (zie blauwe lijn op de kaart onderaan).
In Boazum tref je een mooi bruin cafe met een bijzondere naam: 'Boazumer Mjitte'. Een bezoek meer dan waard (zie links hieronder)!
De Sint-Martinuskerk is een in de 12e eeuw gebouwde kerk in het dorp Boazum. In het koor zijn na een restauratie in 1941 plafondschilderingen zichtbaar geworden. De schilderingen dateren uit de 13e eeuw. Op de afbeelding is een baardloze tronende Christus te zien, een zogenaamde "Majestas Domini". Hij is omringd door de symbolen van de vier evangelisten, de mens of engel van Mattheus, de leeuw van Marcus, de stier van Lucas en de adelaar van Johannes. Ter weerszijden van Christus bevinden zich Maria en Johannes, en twee bisschoppen, waarvan een mogelijk Martinus (zie foto onderaan).

Boeken
Kloosters in Friesland, een inleiding, Erik Betten
Friesland Vandaag, vanuit historisch geografisch perspectief, Hans Koppen

Links
Eise Eisinga in 'de Kanon fan de Fryske Skiedenis'
Historie Algemene Begraafplaats Sneek' (2,4mb) bron: Rondom Sneek
Boazumer Mjitte, een bijzonder cafe!
Enkele fijne kloosterrecepten'
Over de wilde Pastinaak
Een echte wintersoep met Pastinaak

Foto's en Video's
Korte video over 'Van Klei naar Klooster'
Video over Eise Eisinga met informatie over Eelco Alta
Unieke Majestas Domini plafondschildering in kerk Boazum


Schermbloemige Pastinaak

Knoopunten Sneek-Easterwierum
Knooppunten Easterwierum-Mantgum

Horeca en Overnachting
Hotel Amicitia
Graaf Adolfstraat 37
8606BT Sneek

Aanwezig in Scharnegoutum:
Poeisz Supermarkt
Bakkerij Posthuma

Cafe de Boazumer Mjitte (gehele week geopend)
Waltawei 22
8635MZ Boazum

Theetuin & Camping De Dille
De Dille 3
9012BH Easterwierrum

Café Bonnema
De Wâl 1
9022 BT Mantgum

B&B Lyts Kanaan
Seerp van Galemawei 17
9022AC Mantgum

Stempelposten
Heb je een stempel gemist? Bij de eerstvolgende stempelpost van het volgende traject kun je deze alsnog halen. Daarnaast zijn er vier hoofdstempelposten waar je eventueel alle gemiste traject-stempels kunt halen. Deze bevinden zich in Oudemirdum (Mar&Klif), Sneek (VVV-Fries Scheepvaartmuseum), Bolsward (VVV-Japicxhus, in Cultuurhistorisch Centrum 'De Tiid') en Wolsum (VVV-info-Kootje bij de Brug).


<< Vorig traject [11 | 13] Volgend traject >>