Odulphuspad


St. Odulphuspad

Ambassadeurs LF2018

St.Odulphuspad (vanaf 4 juni a.s.)

De realisatie van het St.Odulphuspad, een aaneengesloten wandelpad van 260 kilometer door Zuidwest-Friesland Gaasterland en de Greidhoeke. Hierbinnen gaan wij diverse één- en meerdaagse wandeltrajecten ontwikkelen met als doel mensen kennis te laten nemen van dit bijzondere gebied, met onbekende landschappelijke kwaliteiten, de rijke kerkelijke geschiedenis en de verrassende historische feiten daarover.

De presentatie van het St.Odulphuspad is gepland op 4 juni 2018.

De route wordt gekenmerkt door een drietal kernwaarden en thema’s respectievelijk:

- Stilte
- Rust
- Ruimte

- bezinning/spiritualiteit
- landschap
- cultuurhistorie

De thema’s zijn de 'dragers' van de route. Zij vormen, naast de educatieve aspecten, de belangrijkste uitgangspunten maar de route kan natuurlijk ook worden gebruikt om op allerlei andere manieren te genieten van de mooiste paden, wegen, dijken landschappelijk waarden en de cultuurhistorische context. Bijvoorbeeld door gewoon het beleven van de natuur, het ervaren van de gastvrijheid van de streek onderweg, of om musea of andere attracties te bezoeken.

De Greidhoeke is in de route opgenomen vanwege de gaafheid van de landschappen, haar kerkelijke geschiedenis en bijzondere initiatieven. Gaasterland omdat het een totaal afwijkend landschap heeft, daar de bakermat van St.Odulphus' werk ligt en omdat van daaruit de invloed vanuit het St.Odulphusklooster zich over Zuidwest-Friesland uitstrekte.

Wilt u periodiek op de hoogte gesteld worden van de ontwikkelingen rond het St.Odulphuspad? Abonneer u gratis op onze nieuwsbrief! Stuur een (lege) mail naar info(at)odulphuspad.nl met als onderwerp 'abonnement'.